v518 Electrical Schematic v-0543-2

EX: B-N
EX: B/N
BLANC (
WHITE
VIOLET (PURPLE)
VERT (GREEN)
ROSE (PINK)
ROUGE (RED)
NOIR (BLACK)
MARRON (BROWN)
BLEU FONCE (DARK BLUE)
BLEU CIEL (LIGHT BLUE)
BLANC (WHITE)
ORANGE (ORANGE)
JAUNE (YELLOW)
GRIS (GREY)
R
Z
V
B
A
C
G
H
S
N
M
L
X197
1
X87B
7
X197
2
X197
3
X87B
5
X87B
6
565-M
532-L/G
NOT USED
NOT USED
531-V-N
530-G/N 530-G/N
XVH101
511-M
X252
3
584-A-N
1
0
5
6
XI104
1
7
2
8
10
9
511238+596653
78892.7
79924.7
12V
D27
DETECTION BARRE DE RETENUE
(LORS)
ON Position 2 or OFF Position 1
MANIP
D2
D33
OK CEC
D31
(LIFT)
D28
3
2
1
45
K10
3
2
1
4 5
K1
517-C
177-B-N
177-B-N
177-B-N
177-B-N
517
43.E-V-B
43.E-V-B
A-DIODE D12 >>
4-X87C >>
62-N
X251
8
X251
2
62-N
10 A
F31
X184
13
X184
15
X184
14
X184
12
X184
11
X184
10
X184
2
X184
9
X184
8
X184
7
X184
1
X184
4
X184
5
EV3
SECU JOYSTICK
(ROAD)
EV14
(+)
(-)
S
5V
4
3
1
2
EVP3
3-TELESCOPE/V518
(+)
(-)
S
5V
4 3
2
1
EVP4
(AUX.)
1
5
4
7
8
9
10
2
11
12
14
15
ELECT/SX14/RR
ELECT/SX14/RR
BLINDAGE
AXE4
D24
AXE3
D23
AMA
SHUNT
D32
ON
OFF
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
B1
B0
B2
D1
D2
E1
E2
F1F2
C1
C2
3
1
2
45
K11 BIS
3
1
2
4 5
K23
3
1
2
45
CONTACTS"OR"
K12
3
1
2
4 5
CONTACTS"OR"
K22
SORT.TEL.
(TELESCOPE OUT)
3
1
2
4 5
CONTACTS"OR"
K--
(LIFT)
K21
(WINCH)
3
1
2
45
CONTACTS"OR"
K20
(DOWN)
403-R-C
403-R-C
403-R-C
517-C
404-A-G
194.0 Z/B 194.0 Z/B
518-R/N
537-S
537-S
537-S
OK=+12V
3-XCEC >>
11-X272 >>
>> 86-E12
>> 10-X270
NOT USED
4-XCEC >>
DIODE D34 >>
(8-XCEC >>)
>> 5-X285
SHUNT CEC
5-XI204 >>
536-R-G
33-A-R
536-R-G
R
V
G
L
PNP
HALL
HALL
NPN
X241
2
X241
1
X252
6
X252
8
X252
4
X252
2
X252
11
X252
10
X252
9
X252
5
X251
1
X251
7
62-N
7,5 A
F23
15 A
F32
+ CONTACT ON
ROUGE 5V
de 0.5V a 4.5V SIGNAL BLANC
(WHITE)
(WHITE)
(RED)
(RED)
(BLUE)
(BLUE)
(BLUE)
(BLUE)
X231
2
X231
1
4-OUTIL
ROUGE 5V
0V MASSE
SIGNAL BLANC
BLEU
BLEU
BLEU
BLEU
de 0.5V a 4.5V
X231
3
X231
6
X231
9
X231
8
X231
5
X231
7
X231
4
POUSSOIR 8
POUSSOIR 7
(BAS)
B
M
3-TELESCOPE/V518
ELECTRICAL SCHEMATIC
V518 (S/N 367611001 - 367612000)
V518 (S/N 367711001 - 367712000)
(Printed August 2006)
V-0543
Sheet 6 of 10
[M]
See Page 3 of 10
[Y]
See Page 5 of 10
and 7 of 10
[Z]
See Page 7 of 10
[AA]
See Page 7 of 10
[AB]
See Page 7 of 10
[T]
See Page 5 of 10
[G]
See Page 2 of 10
[S]
See Page 5 of 10
[K]
See Page 2 of 10
[H]
See Page
2 of 10
1 of 2
Dealer Copy -- Not for Resale
49.A-V-N : FIL N?49.A VERT-NOIR
(49.A-V-N : WIRE N ° 49.A GREEN-BLACK)
62-N : FIL N?62 NOIR
(62-N : WIRE N ° 62 BLACK)
68.0-R : FIL N?68.0 ROUGE
(68.0-R : WIRE N ° 68.0 RED)
X88
88:N? DU CONNECTEUR
(88:N ° CONNECTOR)
4:POSITION DU FIL
(4:WIRE POSITION)
4
EX
: B-N
EX
: B/N
NOIR (BLACK)
NOIR (BLACK)
BLANC (WHITE)
BLANC (WHITE)
12V
D27
MANIP
D2
2
1
K16
0.5V4.5V
OU
K15
390 OHMS
390 OHMS
390 OHMS
1000 OHMS
390 OHMS
1000 OHMS
BLEU
177-B-N
177-B-N
177-B-N
177-B-N
43.B-M-B 43.B-M-B
730-L-B
730-L-B
730-L-B730-L-B730-L-B
43.B-M-B
43A-B-N
517A-C-B 517A-C-B
43.B-M-B
195-H/N
43.E-V-B
43.E-V-B
43.E-V-B
43.E-V-B
62-N
1220-R
1210-L
X251
8
X251
3
X251
4
X252
1
X87B
12
X251
5
2
6
2
-
N
3 A
F16
A-F16
XM-CD
1
12
0
34
10
9
XI403
78
511053+596230
82077.9
12
1
2
0
34
9
10
78
XI402
524063+594411
6911728
12
(CONNECTION POSITIONS)
( EV85 )
X184
18
X184
3
X184
16
X184
17
18
17
16
(X184)
3
18
17
16
3
AXE5
D26
TEST
883-Z-N
>> 5-XI502
(X251) 6
3
(X233) 2
1
6
2
-
N
+ CONTACT ON
3/30
1/86
2/85
5/87
4/87a
E5
10/20A
V-0543 8/7/06
See Page
10
See Page 8 of 10
[AC]
See Page 7 of 10
2 of 2
Dealer Copy -- Not for Resale